Disclaimer

Wij betrachten grote zorgvuldigheid bij de inrichting en het onderhoud van deze site. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat daarop geplaatste informatie niet meer actueel of juist is. Voor de opgenomen informatie op deze site aanvaardt Optimus advies daarom geen enkele aansprakelijkheid.

 

Optimus advies is de handelsnaam van Optimus advies LLP. Optimus advies LLP heeft haar hoofdvestiging te Oss en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61488100. Optimus advies LLP is een Engelse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Limited Liability Partnership) gevestigd te Kingston upon Thames (Surrey), United Kingdom, aldaar geregistreerd in het register van het Companies Registration Office Cardiff, onder nummer OC395232.