Vanuit verschillende disciplines, maar vanuit eenzelfde visie op zakelijke dienstverlening: deskundig, betrokken, flexibel en proactief.
Meer Informatie »

Fiscaal

De fiscale advisering is met name gericht op ondernemers. Deze ondernemers kunnen wij bijstaan bij alle fiscale zaken die zij in hun leven tegen komen. Daarbij kan onder meer…

Meer Informatie »

Organisatie

Een tweede speerpunt vormen de werkzaamheden op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu: denk hierbij aan functieveranderingen van gebouwen en locaties, het verzorgen van de benodigde vergunningen, maar ook handhavingszaken. Bovendien…
Meer Informatie »

Financeel

Ook begeleiden wij ondernemers bij financieel strategische beslissings- momenten. Daarbij kan gedacht worden aan de begeleiding van financierings- aanvragen, bancair en ook via…

Meer Informatie »