Diensten

Vanuit verschillende disciplines, maar vanuit eenzelfde visie op zakelijke dienstverlening: deskundig, betrokken, flexibel en proactief.

Fiscaal

De fiscale advisering richt zich vooral op ondernemers. Wij kunnen ondernemers bijstaan bij alle fiscale zaken die zij in hun leven tegen komen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het optimaliseren van de fiscale positie bij zaken als het kiezen van de juiste rechtsvorm, het aan gaan van samenwerkingsverbanden (maatschap/Vof) het herstructureren van een onderneming en bedrijfsovername en/of bedrijfsverplaatsingen. Een belangrijke specialisatie betreft de fiscale advisering en begeleiding van ondernemers die internationaal actief zijn.

Organisatie

Ook houden we ons bezig met werkzaamheden op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu: denk daarbij aan trajecten rond de (her)ontwikkeling van locaties en gebouwen (functieverandering, herbestemming, etc.), bestemmingsplanprocedures, omgevingsvergunningen en handhavingszaken. Maar bovenal mogen we ons specialist noemen op het gebied van het mestdossier. Van het voeren van de administratie tot het begeleiden van een procedure tegen een opgelegde boete: Optimus advies kan het voor u verzorgen! Kijk voor dit laatste ook op de website mestboete.nl

Financieel

Daarnaast begeleiden wij ondernemers bij belangrijke financieel strategische beslissingen. Hierbij kunt u denken aan de begeleiding bij uitbreidingsinvesteringen en financieringsaanvragen, bancair maar ook via moderne alternatieve financieringsvormen. Tevens is een van onze speerpunten de optimalisering van financiële resultaten en het geven van inzicht in technisch financiële kengetallen. Dit alles om samen met de ondernemer zijn onderneming verder succesvol te ontwikkelen.

Wat wij bieden

  • Ervaren specialisten met innovatieve oplossingen
  • Concreet, duidelijk en betrokken
  • Zorgeloos ondernemen in het buitenland
  • Succesvol ambities realiseren
  • Deskundig advies voor elke situatie
  • Login: Farm Intelligence Tool